facebook youtube

Čas istorije

Beograd 26. februar 2011.
Akcija „Čas istorije“ izvedena je kao javno ispisivanje teksta NA OVOM MESTU JE SREDSTVIMA VLADE USA, GRADSKE UPRAVE I AGENCIJE ZA INVESTICIJE IZBRISANA ISTORIJA (u potpisu, Ana Vilenica, Saša Stojanović i Aleksa Golijanin), na praznoj mermernoj ploči na zidu ispred službenog ulaza u Dom omladine Beograd.
Intervencijom smo ponudili sledeće teme za diskusiju: kulturna produkcija, „alternativa“ kao prevara, brisanje istorije, komunističko nasleđe, lekcija SFRJ, obnova ljudskog elementa. Direktan povod za akciju je novo ideološko profilisanje Doma omladine nakon obnove i „kolateralna šteta“ brisanja istorije koja se dogodila uklanjanjem svih tragova obeležja iz prošlosti na fasadi ove institucije