facebook youtube

Dinar je mrtav

Nezavisna umetnička akcija Ane Vilenice i Saše Stojanovića, 2010.
Dinar je mrtav je umetničko-aktivistička intervencija na banknotama dinara koja koristi cirkulaciju novca kao komunikacijski medij i u isto vreme izvodi performativni čin proglašenja ili evidentiranja smrti. Ubacivanjem kontra informacije u postojeći razvijeni krug cirkulacije novca koji se predstavlja kao prirodni proces ekonomske regulacije života i sveta izvan domašaja pojedinki i pojedinaca, rad želi da provocira svest nasuprot anesteziji. Ova intervencija radi sa paradoksima stvarne i simboličke vrednosti novca i ukazuje na privid života novca koji u srbijanskom društvu u doba tranzicije i divljeg predatorskog kapitalizma održavaju ratni profiteri, tajkuni i trgovci drogom ali i interesi krupnog kapitala na globalnom nivou. Novac nije naša neminovnost već društveni diskurs – društveno konstruisna
jedinica razmene kojom se promoviše ideologija kapitalizma koji proizvodi nejednakost, ratove i represiju. Potrebno je proglasiti smrt novca kako bi se prekinula nekrofilna igra sa našim životima jer sam život nema altrnativu. Proglašenje smrti novca je poziv na opšti otpor i konstruisanje novih alternativnih ekonomija i kolektivnih aranžmana jer novac nije granica našeg sveta. Prava mera vašeg bogatstva je koliko bi ste vredeli kada bi ste izgubili sav svoj novac.