facebook youtube

IZABERITE SVOG TELETABISA

Beograd 28. decembar 2011.
Performans “Izaberite svog Teletabisa” izveden je ispred Skupštine Srbije. Ovaj rad je predstavljao neverbalnu komunikaciju sa poslanicima i ukazao na prozirnost njihove namere da manipulišu ljudima i da svoje markentiške koncepte ideološke pokvarenosti i dalje reflektuju na već ponižene ljude.Na ovaj način ih je poistovetio sa Teletabisima jer izgledaju potpuno isto u svojoj estetskoj strukturi i svaki njihov predlog za boljim životom izgleda lažno i besmisleno.Držeći lutke Teletabisa i brojeći do 250 (broj poslanika u skuštini) nije pozivao na apatiju prouzrokovanu razočarenjem u politički sistem ove zemlje, već je ovo bio predlog za izlazak iz tog ropstva u koji nas sistematski gura kapitalizam potpomognut njegovim izvršiteljima- poslanicima koji legalizuju namere njihovih poslodavaca tajkuna.Ovo je bio i predlog da ljudi svoje živote ne vezuju za robovlasnički sistem države u kome se kontroliše i manipuliše strahom, da sami izađu iz tog kaveza i sebi organizuju život zasnovan na društvenoj solidarnosti.