facebook youtube

Namere

Split, 21. april 2009.
Performans ” Namere” je izveden u Splitu, u okviru festivala DOPUST ( DANI OTVORENOG PERFORMANSA U SPLITU).
Ovaj rad ukazuje na neophodnost afirmacije individualne kulture i nepripadanja mentalnim kolektivitetima spektakla i zabave koji potiskuju svaku potrebu za suštinskom promenom.
Iako je moralna vrednost univerzalna i u uslovima informatičke bombe postoji svesnost šta je dobro, uglavnom ne postoji inicijacija za realizaciju tih vrednosti zbog toga što se potencijal ideje artikuliše kroz lične interesne okvire. Ovo je predlog za misaonim raskršćem između atrofiranosti i mobilnosti duha, ali i između želja i dela. U ovom slučaju namera kapitala je da obeshrabri mladost, kako bi ona funkcionisala kao poslušni element ekonomije. Ovo je u kontinuitetu snažne zainteresovanosti za postavljanje pitanja neuralgičnog prostora i vremena prema tragičnosti, letargiji i namerom da se u njemu učestvuje.
Performans je urađen u saradnji sa Božidarom Mandićem.