facebook youtube

Ovo nisu igračke

Beograd, 4. jun 2001.
Povodom Međunarodnog dana dece žrtava rata, na Trgu Republike u Beogradu, izveden je performans u kome su učestvovala deca iz Škole ljudskih vrednosti pri Centru za kulturnu dekontaminaciju. Autor i deca stajali su desetak minuta pored izloženih igračaka koje simbolizuju rat i nasilje, a zatim ih polomili. Nakon toga, uhvatili su se za ruke, okrenuli ka cveću koje je bilo postavljeno na sve četiri strane sveta i poklonili mu se.
Autor želi da ovom akcijom započne proces demilitarizacije svesti kod dece i roditelja.