facebook youtube

Hrana za golubove

Beograd, 8. decembar 2000.
Performans je posvećen Džonu Lenonu, koji je svojom muzikom i mirovnim aktivizmom afirmisao ljubav i ljudska prava. Povod za izvođenje bila je dvadesetogodišnjica od ubistva Džona Lenona. Sa Trga Republike autor je poslao poruku mira celom svetu iscrtavajući lik Džona Lenona kredom, koji je zatim posuo pšenicom.
Sa svih strana sletali su golubovi koji su kljucajući zrnevlje iscrtavali Lenonov lik. Sletanjem i odletanjem oni su simbolično raznosili poruku mira.
Tokom izvođenja performansa emitovana je muzika Džona Lenona a prisutnima je, po završetku, podeljen tekst pesme ” Imagine”.