facebook youtube

Druga majka

Beograd 22. oktobar 2010.
Performans “Druga majka” je reakcija na korporativnu estetiku stvarnosti,uslovljenu negovanjem monopolskog kapitala kao dominantne vrednosti,u ovom slučaju mlekarske industrije.Slika sa kombinacijom društveno-kritičke vizuelne predstave i teksta se ovde izlaže ili preciznije,nosi kao transparent na štapu,u javnom prostoru,kao izraz neslaganja sa određenim pojavama u svakodnevnom životu.
Fotografisanjem,stajanjem i šetnjom na ulici i trgovima sa slikom-transparentom,ispred značajnih marketa,koji su sinonim potrošačkog šarenila,autor predlaže novu mogućnost za slikarstvo,koje bi odbacilo teret arhaičnosti i inferiornosti u odnosu na važeće vrednosti i dominantnu poetiku